Your search results

Blog Archives

Đánh thuế ngôi nhà thứ hai: Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì...

Vừa qua sau một thời gian im ắng, thị trường bất động sản lại nổi lên tâm điểm khi bàn luận về chủ đề đánh thuế căn nhà thứ hai, thứ ba. Khi Bộ Tài chính đã hoàn thành một báo cáo chuyên đề, tái khẳng định: “Việc đánh thuế tài sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội …

0909493883
Hỗ trợ trực tuyến