Your search results

Blog Archives

Vận hội mới của bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết nhì...

Việc kết nối ven biển Phan Thiết, Bình Thuận với các khu vực còn lại sẽ ngày một thuận lợi hơn khi những “cung đường nghìn tỷ” được đầu tư xây dựng. Đây sẽ là tiền đề để giúp bất động sản nghỉ dưỡng Phan Thiết bứt tốc trong thời gian tới. Nhiều tuyến đường mới nối từ cao tốc xuống ven biển Sở …

0909493883
Hỗ trợ trực tuyến