Your search results

Blog Archives

Công ty chứng khoán nhận định thị trường ngày 30/5/201...

Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến của dòng tiền trong những phiên tới trước khi ra quyết định đầu tư, với ưu tiên cơ cấu lại danh mục để quản trị rủi ro hơn là tìm kiếm lợi nhuận trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn chưa thực sự rõ ràng. Chứng khoán VCBS: Chưa đủ để …

0909493883
Hỗ trợ trực tuyến