Your search results

Blog Archives

BỘ XÂY DỰNG ĐỀ XUẤT LỘ TRÌNH 4 TUYẾN CAO TỐC ĐƯỢC TRIỂ...

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, Bộ này đã trình phương án điều chỉnh quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc trên cả nước đến năm 2030, định hướng 2030 lên Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo phương án điều chỉnh, Bộ Xây dựng đã đề xuất lộ trình đầu tư trước năm 2030 đối với 4 đoạn tuyến cao …

0909493883
Hỗ trợ trực tuyến