Your search results

Blog Archives

Dấu ấn các nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường bất độ...

Bên cạnh các công ty trong nước, xuất hiện một loạt các nhà phát triển dự án nước ngoài đầu tư vào thị trường nhà ở Việt Nam, trong đó phần lớn đến từ châu Á. Các doanh nghiệp đều trực tiếp phát triển các dự án quy mô, tạo ra các công trình lớn, có tính biểu tượng. 1. CT&D Trụ sở: Đài …

0909493883
Hỗ trợ trực tuyến