fbpx
Your search results

Diện tích tách thửa tối thiểu ở Bình Dương là bao nhiêu?

Posted by Tiêu Bảo Long on 18/08/2017
| 0

Hỏi: Gia đình tôi sở hữu một mảnh đất ngay mặt đường lớn ở thành phố Bình Dương. Hiện nay đang có rất nhiều người muốn chúng tôi tách thửa mảnh đất này bán cho họ.

Theo những người này, họ chỉ cần giấy tờ viết tay, không cần làm sổ đỏ nên chúng tôi không phải lo về diện tích đất tối thiểu. Nhờ luật sư cho biết, chúng tôi có thể tách cho họ một phần đất hay không? Sau khi bán đất, chúng tôi chỉ làm lại sổ đỏ của phần còn lại có được không?

Người dân muốn tách thửa đất ở phải căn cứ theo quy định hiện hành về tách thửa đất của địa phương. Ảnh minh họa (Nguồn: Dự án Golden Center City)

Trả lời độc giả:
Để tách thửa đất, trước tiên bạn cần lưu ý đến quy định về diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa tại địa phương nơi có thửa đất. Tại Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương về diện tích đất tối thiểu được tách thửa có nêu:

Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa là 60m2 đối với các phường; 80m2 đối với các thị trấn và 100m2 đối với các xã.

Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm: Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m; Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.

Các trường hợp cá biệt được quy định theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND, như sau:

Một số trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu theo quy định này, thì giao cho Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, diện tích thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu là 36m2 và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 3m.

Căn cứ vào các quyết định trên, theo quy định địa phương, nhà bạn không đủ điều kiện tách thửa và chuyển nhượng cho người khác nếu diện tích chỉ có 30m2 đất, kể cả là trường hợp ưu tiên.

Ngoài ra, Điều 29, Nghị định 43/2013/NĐ-CP cũng quy định:

Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, gia đình bạn không thể chuyển nhượng 30m2 đất cho người khác. Vì nếu chuyển nhượng bạn sẽ không được các cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất với phần đất còn lại.

(Theo Báo Tài nguyên & Môi trường)